2007 nr 1 (53)

 
  SPIS RZECZY
 

Samuel Beckett Nienazywalne (fragment powieści) / 6
Marek Kędzierski Winterreise A.D. 1936: między chaosem historii
a chaosem jednostki / 15
Walter D. Asmus Dear Sam! / 39
Rozmowa
"... odciąć się od wyłącznie literackiego wzoru..." - Walter D. Asmus
w rozmowie z Markiem Kędzierskim o wystawianiu sztuk
Samuela Becketta / 59
Mark Nixon Ewangelia i zakaz: Beckett i nazistowskie Niemcy / 69
Rozmowa
"...patrząc na świat, precyzyjnie mierzy w jego pęknięcia..." - Roswitha Quadflieg
w rozmowie z Markiem Kędzierskim o Samuelu Becketcie / 79
Hans H. Hiebel Haga - Strasbourg - Berlin - Zurych: ćwierćwiecze festiwali beckettowskich. Setne urodziny Samuela Becketta i festiwal w Zurychu / 95
Łukasz Borowiec Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością w Ostatniej taśmie Samuela Becketta
i w Monologu Harolda Pintera / 103
Rozmowa
Pułapka Becketta - Marek Kędzierski i Krzysztof Myszkowski
w rozmowie o Samuelu Becketcie / 113
Antoni Libera Zalety pracy kopisty... / 149
Samuel Beckett Bez / 167

Recenzje

Leszek Szaruga Poezja kompletna / 173
Mirosław Dzień Opowieść o własnej formie bycia. O nowych wierszach Janusza Szubera / 176
Mieczysław Orski Historia, która staje się groteską / 179

Noty o książkach / 186

 

Projekt realizowany
w ramach programu
operacyjnego
"Promocja czytelnictwa"

 

 

 

 


O nas I Numer bieżący I Archiwum I Biblioteka KA I Sprzedaż I Kontakt