Mirosław Dzień

Mirosław Dzień, ur. 1965 w Bielsku-Białej, poeta, eseista, krytyk literacki, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ostatnio opublikował Axis mundi (2014) i Motywy eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta (2014). Mieszka w Bielsku-Białej.

Mirosław Dzień w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2017 nr 4 (96):  

Nr 2017 nr 4 (96):  Siwe drzewo Marsjasza, czyli próba

Nr 2016 nr 3 (91):  

Nr 2016 nr 3 (91):  *** (ObudziÅ‚o nas gruchanie 

Nr 2016 nr 3 (91):  *** (Podobno wstaÅ‚eÅ› o trzeciej…) •

Nr 2016 nr 3 (91):  O doglÄ…daniu zagadek

Nr 2015 nr 4 (88):  CaÅ‚y • *** (PÅ‚ynÄ™liÅ›my statkiem wzdÅ‚uż

Nr 2015 nr 4 (88):  laguny...)

Nr 2015 nr 4 (88):  Z Jehudy Amichaja

Nr 2009 nr 2 (62):  

Nr 2008 nr 2 (58) dodatek:  

Nr 2007 nr 2 (54):  Cytrynowa dolina

Nr 2007 nr 2 (54):  JaÅ›niejszy punkt ontologa

Nr 2007 nr 2 (54):  O widzeniu kropki i o kropce widzenia.

Nr 2007 nr 1 (53):  Opowieść o wÅ‚asnej formie bycia.

Nr 2006 nr 3-4 (51-52):  

Nr 2006 nr 2 (50):  

Nr 2005 nr 3 (47):  

Nr 2005 nr 3 (47):  Mitologia Milczenia

Nr 2005 nr 1 (45):  Obecność w pamiÄ™ci

Nr 2005 nr 1 (45):  WyjÅ›cie w stronÄ™ bieli

Nr 2004 nr 3 (43):  

Nr 2003 nr 1 (37):  MiÄ™dzy wiernoÅ›ciÄ… a karÄ…. Zbigniewa Herberta poszukiwanie prawdy egzystencji

Nr 2003 nr 1 (37):  Widzenie w odwiecznym wypowiedzeniu. O szeÅ›ciu progach w Tryptyku rzymskim Jana PawÅ‚a II

Nr 2002 nr 3 (35):  

Nr 2002 nr 2 (34):  W sprawie Poety, plotki i nie tylko

Nr 2002 nr 1 (33):  

Nr 2001 nr 3 (31):  Nożyk profesora, czyli o Å›wietle miÄ™dzy wierszami

Nr 2001 nr 3 (31):  O piastowaniu odrzuconych. Zbigniew Herbert szukajÄ…c mitu

Nr 2001 nr 2 (30):  O mÄ…drym i wielkim Duchu. (Przyczynek do rozważaÅ„ nad DiabÅ‚em)

Nr 2001 nr 1 (29):  MiÄ™dzy Å›miertelnoÅ›ciÄ…

Nr 2001 nr 1 (29):  ZbudujÄ™ Tobie labirynt

Nr 2000 nr 4 (28):  W stronÄ™ przerażenia

Nr 2000 nr 3 (27):  OÅ›wiecona wyobraźnia, Jan PaweÅ‚ II i rok 2000. Zapiski ascetyczne

Nr 1999 nr 3 (23):  

Nr 1999 nr 3 (23):  DokÅ‚adność • Drozd

Nr 1999 nr 3 (23):  WiÄ™cej niż inne

Nr 1999 nr 2 (22):  Portret po burzy

Nr 1999 nr 2 (22):  Na Å›mierć Wielkiego Poety tren

Nr 1999 nr 2 (22):  Poetycka teologia wyobraźni

Nr 1999 nr 1 (21):  O Micie, który staje siÄ™ SÅ‚owem

Nr 1998 nr 4 (20):  Pana Herberta „Ektoda poiemata”?

Nr 1998 nr 3 (19):  O motylach, co maja wielkie oczy i tyle przeraźliwego milczenia

Nr 1998 nr 3 (19):  Nieopisane bogactwo Marsjasza

Nr 1998 nr 2 (18):  T.S. Eliot – czy tylko klasyk?

Nr 1998 nr 1 (17):  Zbigniewa Herberta Hermes, pies i gwiazda po czterdziestu latach. Intuicje eschatologiczne

Nr 1997 nr 4 (16):  CzesÅ‚aw MiÅ‚osz: piesek prawie teologiczny. ZamyÅ›lenia millenarystyczne

Nr 1997 nr 2 (14):  Å»Ã³Å‚te buty Friedricha Dürrenmatta

Nr 1997 nr 2 (14):  PoÅ‚ożnik u egzystencjalisty

Nr 1997 nr 1 (13):  O Kadmosie, Eco i pisaniu Mitologii

Nr 1997 nr 1 (13):  Aneks do Chwilowego zawieszenia bron czyli uwagi o Arystotelesie” i Nowym turnieju pokoleÅ„

Nr 1996 nr 3 (11):  â€žCudzoziemska” samotność

Nr 1996 nr 2 (10):  WstÄ™powanie w ciemny obÅ‚ok

Nr 1996 nr 1 (9):  â€žCzas pożegnań”. MiÅ‚osz, Herbert i Ten Trzeci

Nr 1996 nr 1 (9):  â€žDobiec do koÅ„ca pustki”

Nr 1995 nr 4 (8):  Memling po latach

Nr 1995 nr 4 (8):  Podróż żaÅ‚obna

Nr 1995 nr 4 (8):  O byciu poetÄ… – czyli CzesÅ‚awa MiÅ‚osza rozprawa o „śnie umysÅ‚u”

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera

Chcesz otrzymywać od nas email z informacjami o nowych wydawnictwach?

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera