Tadeusz Różewicz

Tadeusz Różewicz (1921–2014), poeta, dramaturg i prozaik; autor ponad trzydziestu pięciu tomów poetyckich, m.in. Niepokój (1947), Płaskorzeźba (1991), Zawsze fragment (1996), ostatnio opublikował Kup kota w worku (2008), To i owo (2012); pięciu tomów opowiadań, m.in. Śmierć w starych dekoracjach (1970), Próba rekonstrukcji (1979); dwunastu dramatów, m.in. Kartoteka (1960), Grupa Laokoona (1962), Pułapka (1982), Palacz (1997); laureat licznych nagród i tytułów doctora honoris causa [patrz: „Kwartalnik Artystyczny” 2004 nr 2 (42), 2006 nr 2 (50), 2010 nr 4 (68), 2011 nr 4 (72), 2014 nr 3 (83)]; ostatnio ukazały się: Ostatnia wolność (2015) oraz Znikanie (2015).

Tadeusz Różewicz w „Kwartalniku Artystycznym”

Nr 2015 nr 2 (86):  Chwila

Nr 2015 nr 2 (86):  â€žGlob”… Å›wiÄ™te miejsce…

Nr 2015 nr 2 (86):  Na 60 rocznicÄ™ Å›lubu

Nr 2015 nr 2 (86):  Co to jest miÅ‚ość małżeÅ„ska?

Nr 2015 nr 2 (86):  *** (WzruszajÄ… mnie…)

Nr 2015 nr 2 (86):  Listy do Henryka Voglera

Nr 2015 nr 2 (86):  Znalezisko

Nr 2015 nr 2 (86):  Listy do Krzysztofa Myszkowskiego

Nr 2014 nr 3 (83):  *** (Czas na mnie…)

Nr 2014 nr 3 (83):  Dom Å›w. Kazimierza • Wieczór dla Norwida

Nr 2014 nr 3 (83):  Åšwita

Nr 2014 nr 3 (83):  nic o tobie nie wiem

Nr 2014 nr 3 (83):  Ucieczka Å›winek dwóch (z obozu zagÅ‚ady– rzeźni)

Nr 2014 nr 3 (83):  ten to też

Nr 2014 nr 3 (83):  dlaczego piszÄ™? • kamieÅ„ filozoficzny

Nr 2014 nr 3 (83):  na wyspiaÅ„skÄ… nutÄ™

Nr 2014 nr 3 (83):  list pisany zielonym atramentem

Nr 2014 nr 3 (83):  palec na ustach

Nr 2014 nr 3 (83):  luksus

Nr 2014 nr 3 (83):  taki to mistrz

Nr 2014 nr 3 (83):  cmentarz wierszy

Nr 2014 nr 3 (83):  mowa rozmowa dialog • biedny poeta Stachura

Nr 2014 nr 3 (83):  sÅ‚owa

Nr 2014 nr 3 (83):  barwy Rzymu

Nr 2014 nr 3 (83):  Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym

Nr 2014 nr 3 (83):  Wrota Å›mierci

Nr 2014 nr 3 (83):  drobne ogÅ‚oszenia i wróżby

Nr 2014 nr 3 (83):  biedni ludzie (z cyklu depresje)

Nr 2014 nr 3 (83):  Elegia

Nr 2014 nr 3 (83):  ÅÃ³dź

Nr 2014 nr 3 (83):  dwie siekierki

Nr 2014 nr 3 (83):  To siÄ™ zÅ‚ożyÅ‚o (1885–1977)

Nr 2014 nr 3 (83):  pokusy

Nr 2014 nr 3 (83):  Odaliska Ingres’a

Nr 2014 nr 3 (83):  Zwiastowanie

Nr 2014 nr 3 (83):  nie wypowiedziane • W Å›rodku życia

Nr 2014 nr 3 (83):  Oktostychy – *** (Zbyt wysoki Twój tron, o Boże!…) • *** (Księżyc jest jak wycinanka…)

Nr 2014 nr 3 (83):  Stara panna • Może • Zakonnica

Nr 2014 nr 3 (83):  Dyskusja – A, zapomniaÅ‚em… • Wszystko jest poezjÄ…

Nr 2014 nr 3 (83):  jubileusz

Nr 2014 nr 3 (83):  *** (Witkacy uważaÅ‚ dotyk za…)

Nr 2014 nr 3 (83):  w mÅ‚odoÅ›ci

Nr 2014 nr 3 (83):  Mozaika buÅ‚garska z roku 1978

Nr 2014 nr 3 (83):  Jeszcze próba • Nie karać, ale wychowywać

Nr 2014 nr 3 (83):  O uÅ›miechach ludzi starych – dwie fotografie

Nr 2014 nr 3 (83):  Znalezisko

Nr 2014 nr 3 (83):  

Nr 2013 nr 2 (78):  Mozaika buÅ‚garska z roku 1978

Nr 2013 nr 2 (78):  Listy do Hanny i MieczysÅ‚awa PorÄ™bskich i do StanisÅ‚awa Różewicza

Nr 2012 nr 4 (76):  Jak szybko zmienia siÄ™ czÅ‚owiek

Nr 2011 nr 4 (72):  List

Nr 2011 nr 4 (72):  jubileusz

Nr 2011 nr 4 (72):  *** (Witkacy uważaÅ‚ dotyk za…)

Nr 2011 nr 4 (72):  w mÅ‚odoÅ›ci

Nr 2011 nr 4 (72):  

Nr 2011 nr 2 (70):  Oktostychy: *** (Zbyt wysoki twój tron, o Boże…) • *** (Księżyc jest jak wycinanka…)

Nr 2011 nr 2 (70):  Stara panna • Może • Zakonnica

Nr 2011 nr 2 (70):  Dyskusja: A, zapomniaÅ‚em

Nr 2011 nr 2 (70):  Wszystko jest poezjÄ…

Nr 2010 nr 4 (68):  Zwiastowanie

Nr 2010 nr 4 (68):  nie wypowiedziane

Nr 2010 nr 4 (68):  W Å›rodku życia

Nr 2010 nr 4 (68):  Jak powstawaÅ‚a moja „poetyka”

Nr 2008 nr 3 (59):  Poeci, pasztet i katedra

Nr 2008 nr 3 (59):  PochwaÅ‚a tÅ‚umaczy i Billa Johnstona

Nr 2008 nr 2 (58):  Odaliska Ingres’a

Nr 2007 nr 3 (55):  Wypowiedź o literaturze maÅ‚ych

Nr 2006 nr 2 (50):  drobne ogÅ‚oszenia i wróżby

Nr 2006 nr 2 (50):  Biedni ludzie

Nr 2006 nr 2 (50):  Elegia

Nr 2006 nr 2 (50):  ÅÃ³dź

Nr 2006 nr 2 (50):  dwie siekierki

Nr 2006 nr 2 (50):  To siÄ™ zÅ‚ożyÅ‚o (1885-1977)

Nr 2006 nr 2 (50):  Po co piszÄ™ • dlaczego piszÄ™?

Nr 2006 nr 2 (50):  Fotografie i rysunki

Nr 2006 nr 2 (50):  Pokusy

Nr 2006 nr 1 (49):  Wrota Å›mierci

Nr 2006 nr 1 (49):  Dnia 10 listopada 2005 r.

Nr 2005 nr 4 (48):  barwy Rzymu

Nr 2005 nr 4 (48):  Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym

Nr 2005 nr 3 (47):  Nie karać, ale wychowywać

Nr 2004 nr 1 (41):  cmentarz

Nr 2004 nr 1 (41):  bez odwoÅ‚ania

Nr 2004 nr 1 (41):  mowa rozmowa dialog

Nr 2004 nr 1 (41):  biedny poeta Stachura

Nr 2004 nr 1 (41):  sÅ‚owa

Nr 2003 nr 4 (40):  palec na ustach

Nr 2003 nr 4 (40):  luksus

Nr 2003 nr 4 (40):  taki to mistrz

Nr 2003 nr 1 (37):  KamieÅ„ filozoficzny

Nr 2003 nr 1 (37):  na wyspiaÅ„skÄ… nutÄ™

Nr 2003 nr 1 (37):  List pisany zielonym atramentem

Nr 2002 nr 3 (35):  To, co zostaÅ‚o z nienapisanej książki o Norwidzie

Nr 2002 nr 3 (35):  nic o tobie nie wiem

Nr 2002 nr 3 (35):  Kartki wydarte z dziennika

Nr 2002 nr 3 (35):  Ucieczka Å›winek dwóch (z obozu zagÅ‚ady – rzeźni)

Nr 2002 nr 3 (35):  Jeszcze próba

Nr 2002 nr 3 (35):  Klucze do nieba

Nr 2002 nr 3 (35):  Trzy karty do Przyjaciela K.F.

Nr 2002 nr 3 (35):  ten to też

Nr 2002 nr 3 (35):  dlaczego piszÄ™?

Nr 1997 nr 4 (16):  Wymiar iluzji

Nr 1996 nr 4 (12):  

Nr 1994 nr 2:  *** (Czas na mnie…)

Nr 1994 nr 2:  Ufajcie obcemu przechodniowi

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera

Chcesz otrzymywać od nas email z informacjami o nowych wydawnictwach?

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera