Bieżący numer

2010   nr 2 (66)

Spis rzeczy

ZBIGNIEW HERBERT5Inkantacje
6*** (Po tej nitce maÅ‚ej nitce…)ZBIGNIEW HERBERT
7*** (jak on siÄ™ nazywa…)ZBIGNIEW HERBERT
JULIA HARTWIG9GÅ‚os
10Dar • Wszystko wszędzie
MICHAŁ GŁOWIŃSKI13I ja miałem stracone noce
MICHAŁ GŁOWIŃSKI
w rozmowie
z JACKIEM LEOCIAKIEM
29„Autobiografia musi być kompromisem”
GŁOSY O KRĘGACH OBCOŚCI MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO
41
JULIA HARTWIG, WOJCIECH GUTOWSKI, WOJCIECH LIGĘZA, JACEK ŁUKASIEWICZ, ARKADIUSZ MORAWIEC, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANDRZEJ SKRENDO, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, WOJCIECH TOMASIK
RYSZARD KRYNICKI87*** (Za moim oknem...) • *** (Zobaczymy
siÄ™ jeszcze?…)
88*** (WracajÄ…c do domu…)RYSZARD KRYNICKI
95Ludzie, koty, miejsca (16 fotografii)RYSZARD KRYNICKI
MAREK KĘDZIERSKI105ALA BIBULA. Z mojego dziennika
JANUSZ SZUBER121Do Steve’a Yarbrough • W centrum
źrenicy
123AlaskaJANUSZ SZUBER
JAN BŁOŃSKI
w rozmowie
ze STEFANEM RIEGEREM
125„Rejestr, który jest większy”
KRZYSZTOF LISOWSKI133Zapowiedź podróży
134Pokój dziadkaKRZYSZTOF LISOWSKI
135Empireum • Elegia radosnaKRZYSZTOF LISOWSKI
136W zatoce • BizancjumKRZYSZTOF LISOWSKI
JANUSZ SZUBER138NależaÅ‚oby zacząć… Dopisek do
„nieistniejącego” Nowego wyboru wierszy Krzysztofa Lisowskiego
ANNA NASIŁOWSKA141Rozmowa na wyspie
142Epika
143Dla Yang Liana
ANDRZEJ WAJDA145Zadanie artysty
EWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA153Bateria
154KurhanyEWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA
155Na wystawie Van GoghaEWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA
MAREK BERNACKI157Vermeer – ekfrastyczne haiku Wisławy
Szymborskej
KATARZYNA GRZESIAK167*** (Petersburg…)
168*** (Codziennie…) • *** (nie przekonam 
siÄ™ i nie uwierzÄ™…)
MAREK WENDORFF171Kontakt ’10
VARIA
JACEK LEOCIAK191Laudacja dla Michała Głowińskiego
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI195Addenda (17)
MAREK SKWARNICKI201Hejnał mariacki (4)
LESZEK SZARUGA207Jazda (14)
PIOTR SZEWC212Z powodu i bez powodu (19)
RECENZJE
TOMASZ MIZERKIEWICZ215Zagajewskiego życie w odblasku
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI219Prawdziwszy punkt oparcia
PIOTR SOBOLCZYK226Gnostycka apostazja
NOTY O KSIĄŻKACH231
NOWE KSIĄŻKI242
KOMUNIKAT244

stopka

Projekt współtworzony z Narodowym Centrum Kultury

 

2010   nr 2 (66)

ZBIGNIEW HERBERT5Inkantacje
6*** (Po tej nitce maÅ‚ej nitce…)ZBIGNIEW HERBERT
7*** (jak on siÄ™ nazywa…)ZBIGNIEW HERBERT
JULIA HARTWIG9GÅ‚os
10Dar • Wszystko wszędzie
MICHAŁ GŁOWIŃSKI13I ja miałem stracone noce
MICHAŁ GŁOWIŃSKI
w rozmowie
z JACKIEM LEOCIAKIEM
29„Autobiografia musi być kompromisem”
GŁOSY O KRĘGACH OBCOŚCI MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO
41
JULIA HARTWIG, WOJCIECH GUTOWSKI, WOJCIECH LIGĘZA, JACEK ŁUKASIEWICZ, ARKADIUSZ MORAWIEC, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ANDRZEJ SKRENDO, LESZEK SZARUGA, PIOTR SZEWC, WOJCIECH TOMASIK
RYSZARD KRYNICKI87*** (Za moim oknem...) • *** (Zobaczymy
siÄ™ jeszcze?…)
88*** (WracajÄ…c do domu…)RYSZARD KRYNICKI
95Ludzie, koty, miejsca (16 fotografii)RYSZARD KRYNICKI
MAREK KĘDZIERSKI105ALA BIBULA. Z mojego dziennika
JANUSZ SZUBER121Do Steve’a Yarbrough • W centrum
źrenicy
123AlaskaJANUSZ SZUBER
JAN BŁOŃSKI
w rozmowie
ze STEFANEM RIEGEREM
125„Rejestr, który jest większy”
KRZYSZTOF LISOWSKI133Zapowiedź podróży
134Pokój dziadkaKRZYSZTOF LISOWSKI
135Empireum • Elegia radosnaKRZYSZTOF LISOWSKI
136W zatoce • BizancjumKRZYSZTOF LISOWSKI
JANUSZ SZUBER138NależaÅ‚oby zacząć… Dopisek do
„nieistniejącego” Nowego wyboru wierszy Krzysztofa Lisowskiego
ANNA NASIŁOWSKA141Rozmowa na wyspie
142Epika
143Dla Yang Liana
ANDRZEJ WAJDA145Zadanie artysty
EWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA153Bateria
154KurhanyEWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA
155Na wystawie Van GoghaEWA ELŻBIETA NOWAKOWSKA
MAREK BERNACKI157Vermeer – ekfrastyczne haiku Wisławy
Szymborskej
KATARZYNA GRZESIAK167*** (Petersburg…)
168*** (Codziennie…) • *** (nie przekonam 
siÄ™ i nie uwierzÄ™…)
MAREK WENDORFF171Kontakt ’10
VARIA
JACEK LEOCIAK191Laudacja dla Michała Głowińskiego
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI195Addenda (17)
MAREK SKWARNICKI201Hejnał mariacki (4)
LESZEK SZARUGA207Jazda (14)
PIOTR SZEWC212Z powodu i bez powodu (19)
RECENZJE
TOMASZ MIZERKIEWICZ215Zagajewskiego życie w odblasku
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI219Prawdziwszy punkt oparcia
PIOTR SOBOLCZYK226Gnostycka apostazja
NOTY O KSIĄŻKACH231
NOWE KSIĄŻKI242
KOMUNIKAT244

stopka

Projekt współtworzony z Narodowym Centrum Kultury

 

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera

Chcesz otrzymywać od nas email z informacjami o nowych wydawnictwach?

Zapisz siÄ™ do naszego newslettera