2014 nr 3 (83)

 
  SPIS RZECZY
 

 

TADEUSZ RÓŻEWICZ

7

*** (Czas na mnie…)

 

8

Dom św. Kazimierza • Wieczór dla Norwida

 

9

Świta

 

10

nic o tobie nie wiem

 

13

Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady

 

 

– rzeźni)

 

14

ten to też

 

16

dlaczego piszę? • kamień filozoficzny

 

17

na wyspiańską nutę

 

18

list pisany zielonym atramentem

 

21

palec na ustach

 

22

luksus

 

23

taki to mistrz

 

25

cmentarz wierszy

 

26

mowa rozmowa dialog • biedny poeta

 

 

Stachura

 

28

słowa

 

29

barwy Rzymu

 

30

Francis Bacon czyli Diego Velázquez na

 

 

fotelu dentystycznym

 

40

Wrota śmierci

 

41

drobne ogłoszenia i wróżby

 

42

biedni ludzie (z cyklu depresje)

 

44

Elegia

 

45

Łódź

 

46

dwie siekierki

 

47

To się złożyło (1885–1977)

 

49

pokusy

 

53

Odaliska Ingres’a

 

54

Zwiastowanie

 

59

nie wypowiedziane • W środku życia

 

62

Oktostychy – *** (Zbyt wysoki Twój tron,

 

 

o Boże!…) • *** (Księżyc jest jak wycinanka…)

 

63

Stara panna • Może • Zakonnica

 

64

Dyskusja – A, zapomniałem… • Wszystko

 

 

jest poezją

 

66

jubileusz

 

67

*** (Witkacy uważał dotyk za…)

 

68

w młodości

 

69

Mozaika bułgarska z roku 1978

TADEUSZ RÓŻEWICZ

75

Jeszcze próba • Nie karać, ale wychowywać

 

76

Poeci, pasztet i katedra

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

79

Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem

 

 

(fragmenty)

TADEUSZ RÓŻEWICZ

92

O uśmiechach ludzi starych – dwie fotografie

 

93

Znalezisko


TADEUSZ RÓŻEWICZ – IN MEMORIAM:

 

95

 

JULIA HARTWIG, STEFAN CHWIN, ALEKSANDER FIUT, RENATA GORCZYŃSKA,
BOGUSŁAW KIERC, PIOTR MATYWIECKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, LESZEK SZARUGA

 

123

Tadeusz Różewicz w „Kwartalniku
Artystycznym”

 

124

O Tadeuszu Różewiczu w „Kwartalniku
Artystycznym”

JULIA HARTWIG

127

Po dniach czterdziestu…

 

128

*** (Jak długo może…)

JERZY SIWIEC

129

Wyznawca

KAZIMIERZ BRAKONIECKI

139

Do kukułki na granicy polsko-rosyjskiej

 

119

Do cmentarza żydowskiego w Szczytnie

STANISŁAW DŁUSKI

141

*** (W zadymce snów słów głogi…) • Eden
i pokrzywy

 

142

Morwy i popioły

 

 

 

MOI MISTRZOWIE

 

143

 

KRZYSZTOF LISOWSKI, KRYSTYNA RODOWSKA, EWA SONNENBERG

 

 

 

PO CO LITERATURA?
 

 

156

 

JACEK BOCHEŃSKI, STANISŁAW DŁUSKI, KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

 

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

161

Słuchaj

 

162

„Indiff erence to events” (Newman)

KRZYSZTOF LISOWSKI

163

Majowy powrót do haiku

 

165

Dionizos (dociekania)

JANUSZ SZUBER w rozmowie
z KRZYSZTOFEM LISOWSKIM

170

„Jestem, jak powiada Borges, Grekiem
na wygnaniu”

ANNA NASIŁOWSKA

177

Kot • Jaszczurka

EWA SONNENBERG

179

azra. pl • Refren

 

180

Wiersze odnalezione na ścieżce słońca

 
VARIA

 

 

 

STEFAN CHWIN

186

Prawo do życia bezbolesnego

MICHAŁ GŁOWIŃSKI

191

Małe szkice

KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

193

Addenda (34)

LESZEK SZARUGA

199

Jazda (31)

PIOTR SZEWC

203

Z powodu i bez powodu (36)

 

 

 

RECENZJE

 

 

 

BOGUSŁAW KIERC

207

Elizjum
LESZEK SZARUGA

210

Czytanie Błysków Julii Hartwig
KRZYSZTOF MYSZKOWSKI

213

Ogród rzeczywistości

 

 

 

Noty o autorach

217

 

Noty o książkach

219

 

Nowe książki

240

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Kwartalnik Artystyczny współfinansowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszcz.

 


O nas I Numer bieżący I Archiwum I Biblioteka KA I Sprzedaż I Kontakt